Musu mērķis ir nodrošināt Jūsu uzņēmumam drukas iekārtu darbību un apkaplošanu tik augstā kvalitātē, lai maksimālo enerģiju un laiku varētu veltīt sava uzņēmuma izaugsmei. Serviss ietver sevī iekārtu uzstādīšanu, izejmateriālu monitorēšanu, lai brīdī, kad kāds no izejmateriāliem izbeigtos, jauns jau savlaicīgi gaidītu plauktā. Regulāru apkopi, pēc ražotāja noteiktā laika, kas tiek mērīts pēc iekārtas noslodzes. Kā arī operatīvu reakciju un apmācītu speciālistu risinājumu, ja tomēr iekārtai rodas kāda tehniska problēma.

Kāpēc drukas iekārtas ir nepieciešams regulāri apkopt?

Kā jebkurai tehniski sarežģītai elektromehāniskai ierīcei ir nepieciešama regulāra apkope, lai tās kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgāks un darbu kvalitāte nemainīgi laba. Iekārtas sastāv no daudz kustīgām daļām un elektroniskām komponentām, kas pieprasa apkopes un mezglu pārbaudes. Lielākoties savalaicīgi novēršot problēmu, Jūs sevi pasārgājat no bojāto printera daļu nomaiņas, kuru izmaksas ir salīdzinoši augstas, kas dažkārt noved pie bojātās iekārtas nomaiņas.

Vai ir iespējams veikt apkopes ilggadēji pie klienta esošām iekārtām? 

Ja Jums uzņēmumā atrodas iekārtas, par kuru rūpes uzņemas sekretāre vai kāds no uzņēmuma darbieniekiem, kam nav nepieciešamās zināšanas, mēs ieteiktu šīs rūpes uzticēt mums. Izvērtējot iekārtu noslodzi un darbības specifiku tiek noteikts cik bieži nepieciešams veikt iekārtas apkopi un CRC tehniķis ierodas pie Jums noteiktā periodā veikt visas nepieciešamās darbības, lai drukas iekārta kalpotu tās labākajā kvalitātē.

Vai ar biežāk sastopamo PAPER JAM (papīra iesprūdums) problēmu ir iespējams cīnīties?

Papīrs pārvietojas pa printeri izmantojot rulīšus un rokturus, kaut nelielas izmaiņas vai nodilums šai procesā var izraisīt regulāru papīra sprūšanu. Tā pat šo procesu ietekmē triecieni un regulāras vibrācijas, kā rezultātā papīrs vairs neplūst pa tam paredzēto ceļu. Regulāri veicot ierīces apkopi, jums būs mazāk iesprūdumu gadījumi.

SIA CRC piedāvā dažādus sadarbības moduļus, sazinies un noskaidrosim kurš ir piemērotākais Jums!

Piesaki pakalpojumu vai konsultāciju

Pielāgojamies katra uzņēmuma specifikai, piedāvājot izdevīgāko un labāko...